skip to Main Content

Vill du bli proffsfotograf?

Fotografi är som många andra områden en bransch i förändring. Bildkommunikation blir en allt viktigare, och vanligare, del av vår vardagskommunikation. Bilder omger oss och många producerar fotografi. Det som traditionellt sett ansetts vara fotografjobb finns kanske inte i samma utformning som tidigare. Men behovet av högkvalitativa bilder och professionell visuell kommunikation består. Vi på fotolinjen vid yrkeshögskolan Novia fokuserar på teknisk kompetens och utvecklandet av ett starkt individuellt bildspråk i kombination med entreprenörskap. Vi vill skapa förutsättningarna för att varje studerande ska bli en unik och fotograf.

Fotografi är en väldigt bred bransch. Med en examen i fotografi kan man arbeta med väldigt många olika saker, allt beroende på vilket fokus man valde under studietiden. Vår fotografutbildning är förhållandevis liten och det ger oss möjligheten att forma den utgående från individens behov och önskemål. Vi har ett nära samarbete med företag, institutioner och nätverk utanför utbildningskontexten. Vi satsar på internationalisering och vi vill att våra studerande redan under studietiden ska bygga de nödvändiga nätverken. Genom utbildningens struktur strävar vi efter att steget från studieliv till yrkesverksamhet ska bli så kort som möjligt. Studielivet på fotolinjen liknar i stor utsträckning yrkeslivet. Detta gör vi bland annat genom att låta de studerande ta stort ansvar, att hela tiden vara i nära kontakt med branschen, att uppmuntra till företagande redan under studietiden och att satsa på att hjälpa de studerande att bygga de behövliga nätverken.

Fotokonst och insikter och erfarenheter om de olika konstscenerna (både nationella och internationella) är ett av våra tyngdpunktsområden. Bildjournalistik och bildberättande är ett annat. Inredningsfotografi, studiofotografering, porträttfotografi, modefoto och film är något som under de senaste åren har blivit allt starkare inslag i vår utbildning. Till alla dessa olika områden lägger vi till en högklassig utbildning inom digital bildbehandling och företagsfostran.

Fotografutbildningen ingår i Utbildningsprogrammet i konst, foto och design, profileringen Bildkonstnär YH, fotograf ger möjlighet att på individuell nivå skapa den struktur av innehåll som passar den enskilde studerande bäst. Det finns möjlighet att välja kurser och delar även från de övriga profileringarna inom konst och design. Med fotografi som huvudämne och goda möjligheter att välja kurshelheter även från grafisk formgivning, bildkonst och inredningsdesign kan varje studerande skapa sin egen drömutbildning.

Du som vill bli professionell fotograf får vid Yrkeshögskolan Novias profilering bildkonstnär, fotograf lära dig att visualisera egna och andras idéer med hjälp av bilder. Vår utbildning kräver inga direkta förkunskaper inom foto, men studierna förutsätter att du är visuellt begåvad och har ett genuint intresse för estetik som uttyckssätt. Tidigare studier inom fotografi, media och grafisk produktion anses vara en merit. En ny grupp studerande blir antagna varje vår och studierna inleds på sensommaren/hösten.

Utbildningen leder till examen Bildkonstnär YH, fotograf (motsvarande Bachelor of Culture and Arts). Omfattningen är 240 sp under fyra år. Man kan inte jämföra denna högskoleutbildning med den ett- eller tvååriga yrkesutbildning som i Sverige kallas yrkeshögskola. Tyvärr uppstår det ibland förvirring kring detta liknande begrepp för helt olika typer av utbildningar i Sverige och Finland.

Fotografstudierna är kostnadsfria men de studerande står själva för materialkostnaderna som uppstår i samband med studierna.

Efter utbildningen kan du arbeta bland annat som fotokonstnär med eget visuellt uttryck, studiofotografering, som pressfotograf och med kommersiell fotografering.

Novia är den enda skola som erbjuder denna fotoutbildning på svenska i Finland.
Fotografutbildningen vid Novia har inte bara finländska studeranden utan också studerande från bland annat Sverige, Norge, Ukraina, Frankrike och Tyskland. Undervisningsspråket är i huvudsak svenska, men finsk- och engelskspråkiga gästföreläsningar förekommer regelbundet.

I ämnesstudierna ingår bland annat fotokonst, bildjournalistik, fototeknik (analogt/digitalt), film, grafisk formgivning, ljussättning, bildanalys, bildspråk och mediaetik. I studierna ingår även 40 studiepoäng allmänna studier, exempel på allmänna ämnen är språk, marknadsföring, konsthistoria och kulturkunskap. Yrkeshögskolan Novia har utbytesprogram med fotoutbildningar i Belgien (Karel de Grote-Hogeschool), Portugal (Lusofona University), Tyskland (Die Berliner Technische Kunsthochshule, Fachhochscule Bielefeld och Universität Hildesheim) och University of the Arts i London, men det finns även möjlighet till utbyte med andra fotoskolor i världen. I studierna ingår 30 studiepoäng arbetspraktik. Praktikplatserna ordnas i vanliga fall av den studerande och är ett ypperligt och viktigt tillfälle att lära känna branschen. Praktikplatserna behöver inte vara geografiskt bundna till Finland.

Studieorten är Jakobstad på den Österbottniska kusten. Inom en radie på 100 km finns två flygfält med linjer till bland annat Stockholm. Det finns även goda buss- och tågförbindelser till/från Jakobstad.
För ytterligare information se www.novia.fi. Där finns även information om andra utbildningsprogram inom yrkeshögskolan Novia. Om du har frågor vänligen hör av dig! På sidan studieinfo.fi hittar du mera information om högskolestudier och ansökningsprocessen.