skip to Main Content

Inom ramen för ett samarbete mellan fotolinjen på Novia, Svenska kulturfonden och Finlands kultur- och vetenskapsinstitut runt om i Europa åkte fotolinjens studerande Johanna Överfors till Oslo. Överfors var under en vecka praktikant i vid finsk-norska kulturinstitutet i Oslo. Vid institutet fungerade hon som fotograf under institutets olika evenemang. Bland annat firades Tove Janssons 100-års jubileum med mottagning på den finska ambassaden.