skip to Main Content
Edvard Enqvists examensarbete Katoava Naapuri (2015) är en dokumentation och en studie som handlar om avfolkningen i Estland. Serien berättar om människors liv i de övergivna provinserna. I Estland lever idag 1,3 miljoner människor, det är ca 200 000 färre människor än för 20 år sedan vid tiden för Estlands självständighet. Tusentals hus står idag utan invånare, många skolor står tomma. En hög arbetslöshet är redan verklighet i hela landet. I projektet letade Enqvist efter människor som har bestämt sig för stanna kvar i sina hemstäder. Han ville dokumentera och visa hur förändringarna påverkat deras liv, efter att andra bestämt sig för att flytta bort.
Serien har visats på flera utställningar i Finland och i Estland.