fotokonst_logo_front

FOTOUTBILDNING

Vill du bli fotograf? Välkommen, du har kommit rätt. Detta är fotolinjen vid yrkeshögskolan Novia, Finland (Novia University of Applied Sciences). Utbildningen som leder till yrkeshögskole-examen Medianom YH (motsvarande Bachelor of Culture and Arts) omfattar 240 studiepoäng och tar fyra år i anspråk. Fotolinjens huvudämnen är fotokonst och bildjournalistik, men även andra områden inom foto, exempelvis studiofotografering, är en del av studierna. Under studietiden gör du praktik inom branschen, träffar gästlärare, lär dig arbeta både självständigt och i grupp samt utvecklar din visuella kommunikation.

Vi finns i Campus Allegro i Jakobstad. Utbildningen är svenskspråkig men finsk- och engelskspråkiga gästlärare förekommer. Våra studerande är både finsk- och svenskspråkiga och kommer från hela Norden. Vi har också ofta glädjen att välkomna utbytesstudenter från olika fotoutbildningar runt om i Europa.

NYHET!

Fotolinjen tar från och med år 2016 in nya studerande varje år (tidigare vart annat år). Nästa ansökan i mars-april 2017. 

foto-novia-logo

Ett urval av projekt som genomförts inom ramen för fotografutbildningen vid Novia

Inom ramen för ufotografutbildningen på Novia University of Applied Sciences vill vi samverka med verkligheten. Vi vill göra projekt som på något sätt betyder något för någon. Vi vill på bästa möjliga sätt förbereda våra studerande inför arbetet inom de visuella branscherna och hjälpa dem att bygga nätverk redan under studietiden. Våra projekt varierar, både i omfattning och innehåll. Här presenteras ett urval av aktuella projekt.

nayab-ikram-in-between_01