fotokonst_logo_front

FOTOUTBILDNING

Vill du bli fotograf? Välkommen, du har kommit rätt. Detta är fotolinjen vid yrkeshögskolan Novia, Finland (Novia University of Applied Sciences). Utbildningen som leder till yrkeshögskole-examen Medianom YH (motsvarande Bachelor of Culture and Arts) omfattar 240 studiepoäng och tar fyra år i anspråk. Fotolinjens huvudämnen är fotokonst och bildjournalistik, men även andra områden inom foto, exempelvis studiofotografering, är en del av studierna. Under studietiden gör du praktik inom branschen, träffar gästlärare, lär dig arbeta både självständigt och i grupp samt utvecklar din visuella kommunikation.

Vi finns i Campus Allegro i Jakobstad. Utbildningen är svenskspråkig men finsk- och engelskspråkiga gästlärare förekommer. Våra studerande är både finsk- och svenskspråkiga och kommer från hela Norden. Vi har också ofta glädjen att välkomna utbytesstudenter från olika fotoutbildningar runt om i Europa.

NYHET!

Fotolinjen tar från och med år 2016 in nya studerande varje år (tidigare vart annat år). Nästa ansökan i mars-april 2017. 

foto-novia-logo

Fotolinjen i samarbete med Finlands kultur- och vetenskapsinstitut och Svenska kulturfonden

Under läsåret 2014-15 samarbetade fotolinjen med Svenska kulturfonden och finländska kultur- och vetenskapsinstitut runt om i Europa. Tack vare externfinansiering från Svenska kulturfonden fick fotolinjens studerande göra lärorika praktikperioder på kulturinstitut runt om i europeiska huvudstäder. Praktikuppgifterna var varierande och bestod bland annat av dokumentation, utställningsproduktion, evenemang och arbete med marknadsföringsmaterial. Här presenteras de sex första praktikuppdragen, fler publiceras senare. Fotolinjen vid Novia tackar de involverade kulturinstituten och Svenska kulturfonden för gott samarbete.

front-1

front-2

statement

front-5

front-6

front-3

front-9